Oferta dla poszukjących profesionalnego Zarządcy

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz inne podmioty poszukujące profesionalnej firmy zarządzającej nieruchomościami. Jesteśmy firmą
z dużym, ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami. Nasi pracownicy posiadają licencje do zarządzania nieruchomościami oraz inne niezbędne uprawnienia. Naszą pracę wykonujemy z należytą starannością w oparciu o wypracowane powszechne standardy zarządzania. Wszystkim zainteresowanym współpracą z naszą firmą oferujemy:

  • Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami zgodne z zasadami wypracowanymi przez naszą firmę.
  • Pełną obsługę finansową nieruchomości, przygotowywanie sprawozdań finansowych, bilnsów okresowych, bieżącą obsługę zobowiązań, widykacje należności
  • Rzetelną obsługę techniczną i sanitarną nieruchomości - dbanie o wymagane przeglady okresowe wynikające z przepisów prawa budowlanego jak również stanu technicznego nieruchomości
  • Dobry kontakt z mieszkańcami zapewniony dzięki naszej wykwalfikowanej kadrze, dyżurom na nieruchomości co najmniej raz w tygodniu, kartotce online, dzięki której każdy właściel może sprawdzić saldo swojego lokalu oraz poprzez uruchomienie dedykowanej centrali telefoczniej do obsługi nieruchomości.

Dla każdej nieruchomości przygotowujemy indywidualne oferty, jeśli są Państwo zainteresowni prosimy o kontakt.