Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych

Dla spółdzielni lub wspólnot dysponujących terenami przeznaczonymi pod inwestycje mieszkaniowe sporządzimy analizę opłacalności oraz wskażemy sposób przeprowadzenia inwestycji również w sposób bezkosztowy dla właścicieli terenu, z możliwością uzyskania znacznych środków finansowych, które mogą być przeznaczone na cel związany z działalnością spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą wypełnienie formularza kontaktowego poniżej: