Polityka Prywatności i plików cookies

Autor: admin Komentarze 0 Tagi: Zarządzanie nieruchomoścami, Yanpol,

Polityka Prywatności i plików cookies

Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2018

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies na stronie firmy Yanpol Sp. z o.o.
Administratorem serwisu i danych osobowych jest Yanpol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Księżycowa 54 lok.U3, 01-934 Warszawa.
Jeśli chcesz się skontaktować w sprawie poniższej polityki prywatności to napisz do nas adres e-mail: biuro@yanpol.pl

Definicje

 1. Administrator – Yanpol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Księżycowa 54 lok.U3, 01-934 Warszawa
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie www.yanpol.pl.
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

 

I. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularza kontaktowego. Dane te przekazuje zawsze dobrowolnie, są one jednak konieczne, aby zrealizować konkretny cel jakim jest przygotowanie oferty dla klienta.
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Na wszystkich stronach w Serwisie zainstalowany jest certyfikat SSL, który umożliwia bezpieczne przesyłanie danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dostęp do danych jest chroniony unikalnym hasłem i loginem Administratora. Nikt inny nie posiada konta w Serwisie i nie ma dostępu do tych danych.
 3. Użytkownik ma prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
   wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
   Prawa te może realizować kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@yanpol.pl

II. Powierzenie przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są gromadzone zgodnie z zasadą privacy by default (minimalizacji danych potrzebnych do wypełnienia celu przetwarzania)i przekazywane jedynie do:
  • Google (wykorzystane narzędzie to Google Analytics)- w celu analizy statystyk strony. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Dane o użytkownikach i zdarzeniach są anonimowe i przechowywane prze 26 miesięcy, a następnie usuwane z serwerów firmy Google. Czas ten jest liczony od ostatniej interakcji użytkownika z Serwisem, przy każdej interakcji jest naliczany od początku. Możesz przeczytać o tym, jak Google zabezpiecza te dane: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
 2. Dane nie są sprzedawane i udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
  • zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]


IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.