Witamy!

Jesteśmy firmą z dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami. Oferujemy usługi kompleksowego zarządzania w każdym zakresie. Interesują nas nieruchomości na terenie Warszawy i jej najbliższych okolic. Nasze doświadczenie w branży pozwoliło nam wypracować system wartości, którym kierujemy się podczas naszej codziennej pracy:

  • Dobre relacje z mieszkańcami
  • Doświadczeni fachowcy
  • Wysoka jakość usług za rozsądne pieniądze
  • Zadowolenie mieszkańców
Dowiedz się więcej..

Dobre relacje z mieszkańcami

Najistotniejszą rzeczą w naszej pracy jest komunikacja między administracją a mieszkańcami. Pracowników zatrudnionych w naszej firmie cechuję wysoka kultura osobista, ponadto są otwarci na wszelkie ich uwagi i potrzeby. Kontakty z mieszkańcami są oparte na relacjach partnerskich i wzajemnym szacunku. Pozytywna atmosfera pracy w naszej firmie pozwala nam wdrażać wysokie standardy obsługi.

Dowiedz się więcej..

Doświadczeni fachowcy

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę licencjonowanych zarządców nieruchomości i doświadczonych administratorów. Współpracujemy z firmami zapewniającymi całodobową opiekę nad zarządzanymi przez nas nieruchomościami (awarie wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, itp.) oraz z firmami utrzymującymi porządek na posesji i terenach przyległych. Ponadto korzystamy z usług doświadczonych inspektorów budowlanych i konserwatorów posiadających odpowiednie uprawnienia sprawujących pieczę nad stanem technicznym budynków i instalacji.

Dowiedz się więcej..

Wysoka jakość usług za rozsądne pieniądze

Koszty ponoszone przez mieszkańców są jednym z kluczowych elementów satysfakcji i komfortu życia na nieruchomości. Staramy się utrzymać wysoki poziom świadczonych usług przy zachowaniu rozsądnej ceny. Dążymy do tego poprzez optymalizacje organizacji pracy oraz dobór odpowiednich podwykonawców, którzy spełniają określone standardy.

Dowiedz się więcej..

Zadowolenie mieszkańców

Dbamy o wygodę i komfort życia mieszkańców. Na nieruchomości, którymi zarządzamy patrzymy profesjonalnym spojrzeniem; staramy sie też patrzeć oczami mieszkańców, dostrzegając rzeczy, które im dokuczają w codziennym życiu. Utrzymanie budynków w dobrym stan technicznym, czystość klatek schodowych i zadbania zieleń są świadectwem sprawnej pracy naszej administracji. Z tego powodu nasi administratorzy czynnie pracują na nieruchomościach i są otwarci na rozwiązywanie wszelkich problemów.

Dowiedz się więcej..